100/80-16

Dành cho những người sử dụng xe tay ga lớn trong mọi điều kiện. Lốp chất lượng cao dành cho xe tay ga lớn cho phép lái xe dễ dàng.