DOUBLE COIN 1200R20 RLB989 TRUNG QUỐC

Xuất xứ: DOUBLECOIN TRUNG QUỐC

  • Lốp dành cho xe ben
  • Chịu tải tốt
  • Gai ngang dành cho xe địa hình đất, đất.