DOUBLE COIN 11.00R20 RR9 TRUNG QUỐC

Liên hệ 0906 357 723

_ Chịu tải tốt

_ Gai lốp xuôi dẫn đường tốt

_ Ít hao nhiên liệu