DOUBLE COIN 900R20 RR9 TRUNG QUỐC

Liên hệ 0906 357 723

Xuất xứ: DOUBLE COIN TRUNG QUỐC

  • Chịu tải tốt
  • Dẫn đường tốt, ít hao nhiên liệu
  • Gai xuôi 
  • Lốp dành cho xe tải.